Search results for "sankoagisetagantsi"

sankoagisetagantsi vt. {osankoagisetakeri} hacer malograrse o dejar malograrse huevos (p.ej. que se están incubando). Osavogavetaka natavarite osankoagisetakeri, tera intankumate paniro. Mi gallina estaba incubando (huevos) pero los hizo malograrse toditos, no se reventó ni uno. V. sankoagitagantsi, -se 4.8.3.13.

osankoagisetakeri V. sankoagisetagantsi.