Search results for "takireagantsi"

takireagantsi vt. {itakireakero} sacar una tranca. ¡Tyanirikatyo pokutatsi inkaara itakireakero novanko ikamosogetakerora noaraki! ¡Quién habrá venido endenantes sacando la tranca (de la puerta) de mi casa y habrá registrado mis cosas! V. takigagantsi; -re2 4.8.2.10.

itakireakero V. takireagantsi.