Search results for "tsiporetagantsi"

tsiporetagantsi vi. {itsiporetake} tener hocico en forma de trompa (un tapir); moverse la trompa de acá para allá. Antari itsovaku kemari onti itsiporetake. Ikisakara ikantanake tsipore, tsipore. El tapir tiene hocico en forma de una trompa. Cuando se molesta, la mueve de acá para allá tsipore, tsipore.

itsiporetake V. tsiporetagantsi.

tsípore, tsípore onom. movimiento de la trompa de la sachavaca. V. tsiporetagantsi.