Search results for "virininakitagantsi"

virininakitagantsi vt. {yovirininakitakero} colocar, poner o dejar una olla vacía. Nomagisantanakero iani osheto, tera novetsikakotanakero, impo nopokaveta yoviikakaro otsiti pa yoviriakakero magatiro, onti yovirininakitake koviti kogapage. Olvidé guardar el caldo de mono y, al regresar, el perro se lo había tomado todito secándolo por completo y dejando la olla vacía. V. virinitagantsi, onaki.

yovirininakitakero V. virininakitagantsi.