Browse Mbelime


a
b
c
d
e
ɛ
f
h
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

ɛ


ɛ̀sa̰nsìemp. françaisn. cn. 1aessence (n. f.)Udɛbɛɛhṵ̀ yɛ too ɛ̀sa̰nsì ǹ dodɔ ǹ péńnɔ̀ dibàǹbàǹdè.Le véhicule transportant de l'essence s'est renversé et bloque la route.