Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

ә


əbambawman.gəɓa əbambawidéoph.v.a.gaulerƏbambaw, tə gəɓak anan dalay ata pa wan ata wa.
əban əbanman.id
əbawman.gəɓa əbawidéoph.v.a.rapide (prendre)Əbaw, winen a kə̀ gəɓak uda cite re
ədezldəzle ədezlidéoph.
ədəɗman.ra ədəɗidéoph.v.a.plein, beaucoupƏdeɗ, tinen ran ayak dala anà bəbay a dəna kutok.
əduɗslabak əduɗidéoph.
əgemə̀gémlar əgemidéoph.əgemv.a.laisser tomber des vêtements ou un cadavre par terreKə bənak ɗo sa akar nà, a lar way a mə kəra ata əgem.
əjerdazay əjeridéoph.
əkan
əkehman.ɗer əkehidéoph.v.a.cacher quelque choseƏkeh, winen ɗer anan dəna ata à man hinen pə dəle anahan ata wa.
əken
əlacman.ngəzar əlacidéoph.v.a.arracher une proieƏlac, tinen ngəzar anan nà, waya saa hamay anan dala ata awan anaw ?
əlawman.laway əlawidéoph.v.a.accrocherƏlaw, tinen pa lawak anan ayak à mbak.
əlek
əma
əmanəmándingwel sə əmancomp.məke sə əmancomp.nga sə əmancomp.zaraw sə əmancomp.
əmayə̀máy
əmbaə̀mbá
ənaə̀náaya ənacomp.
əna adayconj.mais alorsbut
ənawənáwɗaf sə ənawcomp.jəje a ənawcomp.man ənawcomp.
əneə̀né

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >