Browse Mbuko

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
ә
f
g
gw
h
hw
i
j
k
kw
l
m
mb
n
nd
ng
ngw
nj
o
p
r
s
sl
t
u
v
w
y
z
zl
ʼ

sl


sla1slān.boeuf, vachecowguson sa slacomp.n.un bœuf gras et grandməvuhom sa slacomp.təkalak sa slacomp.
sla2slāslen, slak
sla3slaslen, slaksla bay weɗehidéoph.v.a.insuffisantZahav ata kà slak upo bay weɗeh.sla pərce pərceidéoph.
slabakslabiken, slabakakslabak baramidéoph.slabak cerewidéoph.slabak cukoɗidéoph.v.a.se lever immédiatement, subitementUwar lele cəna, cukoɗ i slabak anga nan.slabak dadekwdukweidéoph.slabak əduɗidéoph.slabak həromidéoph.slabak pəɗuwarwaridéoph.v.a.se reveiller subitementCœn kə̀ zəɓak anan ù ɗo cəna, pəɗuwarwar, a slabak kwayanʼa
slabak cukoɗv.a.se lever immédiatement, subitementUwar lele cəna, cukoɗ i slabak anga nan.
slabak ʼamv.soulever un problème
slaɗ1sliɗen, slaɗakslaɗ nduroc ndurocidéoph.kutov a slaɗaycol. vb.
slaɗ2man.ban slaɗidéoph.v.a.arracherTə bənak uno anan awak slaɗ pə azar sə gwaslay ahay wa
slaɗaɗaqual.ma har a slaɗaɗaidéoph.adj.longlongSla ma har a slaɗaɗa nà, a ga masa lele
slafsləfen, sləfakv.?sləfan sləmaycol. vb.slaf
slagagatəɓa anan ʼam slagagaidéoph.
slahayslāháyslihen, slahakkiya a slahay ù dohidiomembac a slahay tandayidéoph.slahay bazlbazlazlidéoph.v.a.tomber en arrièreNa jan matanan cəna, bazlbazlazl a slahay mə dədəba.slahay ɓəramidéoph.v.a.tomber à terre (personne)Ɗo kə̀ slahak à məndak ɓəram.slahay dezdezezidéoph.v.a.manière de tomber de quelque chose grosseslahay duk duk gərmecidéoph.v.a.tomber sur ses genouxslahay əzlecidéoph.slahay gwarmasayaidéoph.v.a.tomberGwarmasaya, kə̀ slahak.slahay kupidéoph.v.a.tomber sur son ventreslahay kup məbəburotidéoph.v.a.tomber à plat ventreslahay mbortotoidéoph.slahay pərsloloidéoph.pərslolov.a.jetté par terre, glisserthrown downPərslolo, winen slahay puno wa à məndakslahay tungohidéoph.v.a.tomber sur le dosTungoh, wan ata kə̀ slahakslahay vəɗakidéoph.slahay weɗweɗeɗidéoph.v.a.dorsal, sur le dosZahav ata kà slak upo bay weɗeh.pac a slahay ù dohcol. vb.
slakslākn.fissurecrack in rock (that things live in)
slakal1slàkáln.méchanceté (f)malice
slakal2slákáln.partie extérieure des fondations (f, pl)exterior part of foundations
slakəca
slakwecslakwicen, slakwecek