Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y

s


s.o. who doesn't understandrawrawn.
sadnessacaɓn.
salivaməne2n.
saltzətenen.
salt, something likemədəmsluko 2n.
samembalan.
sandwiyenn.
Saturdaysimen.selen.
scarsvivayn.
schoollakwoln.
scissorsmagatn.
scorpionrəjen.
season, early part of rainyməgudəvayn.
season, end part of rainyməkəsəfayn.
season, harmattankalarn.
seasoning, goat pookəmayn.
secretlytəmaɗadv.
seeca2 1v.i.
seedzaav1n.
seed grainmədagiya1n.zahav1n.
seerkəlenn.
selfishazay2 2adj.