Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y

c


calabashsikeɗn.kukwar2n.
calabash for drinking beergəzlawayn.
calabash for making spoonsmandərkwan.
calabash plantmugoɓn.məduwekn.
calabash, musickəcawarn.
camelzlugwemen.
CameroonKamerunn.
capabletəteadv.
carmutan.
catpatawn.
catchban1 1v.t.
caterpillarmetelgem2n.mətunayn.
catfishzlangar2n.
cementsimann.
certainlytəktekadv.
chaffjanjarn.
chaincaɓayv.t.
chalklakəren.
challengewawayn.
chamelionməzərənənon.
charcoaluvonn.
cheekməhulomn.