caɓayciɓen, caɓakv.t.enchaînerchainUwar ahay tə caɓay suksok pə kukor aday ti taa fa à Egəlizmə caɓay a dəndecœkcœkidéoph.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *