mədəduwanmə́də̄dūwānn.rat, ratonratməslərndala mədəduwancomp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *