raren, rakv1prendre (plusieurs choses)to take (many things)A ra cew.Il en a pris deux.2rayapporter (plusieurs choses)take_INGki ray awa way sə kutov ay awan.Tu enlèves les entrails.ra cewIdvocouplera ədəɗIdvaplein, beaucoupƏdeɗ, tinen ran ayak dala anà bəbay a dəna kutok.ra heleleleIdvadécrit le transport de quelque chose de grand par le vent ou un fleuveVəvara kə̀ njaɗak cəna, helelele a ray ahay awan aya nə sora hololoIdvaA ra way à alay inde, hololora humoc humocIdvaramasser un peuValentine a sukom mbana kutok nà, humoc humoc ɗo ahay ta rak pananra kosomIdvaramasser, entasserA ra anan nə kosomra mbalalaIdmbàlàlàvaplusieurs choses à la foismany things at onceIven kà gak nà, ɗo ahay ta ray ahay way ahay uho mbalalara ndeɗecIdndeɗecvaensembletogetherNdeɗec, winen ro ahay slay sə njavanra njəmatIdvatripotergrope, fiddle withKa ra awan njəmat lele biɗaw ?ra pərkazlakIdpərkazlakvaensembletogetherPərkazlak, manay ra anan avaɗ zek kutokra teɗəɗeIdvamanière de ramasser une fois (fourmi)Teɗəɗe, marba ahay ra anan way ma casl aya fok.ra tepeɗIdvaramasser complètementNa ra anan dala sə kiya uno nə tepeɗ anga lekolra tondoy tondoyIdvaemporter sans conscienceZəlaka a ra anan awan aya nə tondoy tondoy pə cəveɗ anahan wara way tapaɗIdva(ramasser) tout, entièrementra wurosIdvaa ray wuros à alay inderay defIdvamanière de faire sortir beaucoup de chosesmatapasl a ravsles nuages se disparaissent

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *