*slahayslāháyslihen, slahakv1tomberfallA rac anan Ziyel, a slahay, bem kə məcak.Il a mordu le lion. Il est tombé par terre, paf, il est mort.2slahàytomber en basfall downkiya a slahay ù dohid.vsle coucher de la lunembac a slahay tandayIdvaeffrayéafraidslahay bazlbazlazlIdvatomber en arrièreNa jan matanan cəna, bazlbazlazl a slahay mə dədəba.slahay ɓəramIdvatomber à terre (personne)Ɗo kə̀ slahak à məndak ɓəram.slahay dezdezezIdvamanière de tomber de quelque chose grosseslahay duk duk gərmecIdvatomber sur ses genouxslahay əzlecIdvaIdiophone de tomber, les objetsActe sə gwaslay uno ahay kə̀ slahak tə enveloppe əzlec.slahay gwarmasayaIdvatomberGwarmasaya, kə̀ slahak.slahay kupIdvatomber sur son ventreslahay kup məbəburotIdvaTomber à plat ventreslahay mbortotoIdvadécrit beaucoup de choses qui tombe à la foisslahay pərsloloIdpərslolovajetté par terre, glisserthrown downPərslolo, winen slahay puno wa à məndakslahay tungohIdvatomber sur le dosTungoh, wan ata kə̀ slahakslahay vəɗakIdvadedans, mais pas complètementslahay weɗweɗeɗIdvadorsal, sur le dosZahav ata kà slak upo bay weɗeh.pac a slahay ù dohvsle couché du soleil, auroresunset

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *