haaINTJUh-oh, expresses dismay1. Tomtom ru tikam mbulu sananŋana sa pa mokleene. Mi mokleene tamaana ni buri ila to izzo sua ma koroŋ. Tona wal ru tina, kizin ta ileŋ, to ikam sua tana be toroono ileŋ, to iute kembei wal sa timar kek. Kokena tire zin. Tanata ziru loŋa mi tiko.Ha, lele katuunu imar! Toko!Uh-oh, the owner of the land is coming. Let's run away!Huh what was that?, expresses that one is puzzled about something2. Tomtom sa ileŋ la pa bobi sa, som koroŋ toro sa kalŋaana, mi tamen ileŋ kat som, mi tomini iute kat som, ko imar ki padei. To tomtom tina ikam sua tana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *