Browse French


(
1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v

v


vantardpògɾò
ventre (interne)nì≠pǒⁿd̥ 2
ver intestinalì≠ɲí
vêtements, habitsm≠bádàmà≠lɛ̀ŋ
vieille personnekɪ̀≠lʊ́nà
vieillirpʰù≠lùh
vieuxlòná
vin, alcool (général)mà≠kɛ̀p
vivre, (être) vivant, en viekʊ̀≠sɔ́tʰ
voir (voir reciproc.)kʷ≠ɛ̌n-àɲ-ìder. ofkʷ≠ɛ̃̌
voler, déroberkʷ≠ǒb-òder. ofkʷ≠ǒb̥
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >