Search results for "はい₃"

はい₃ hai [hai]

n. south hai kadi 南風