Search results for "ほぅいっちゃ"

ほぅいっちゃ huiccya [huitɕːa](BaseForm ほぅい)

adj. big 大きい yagumi huiccya とても大きい huiccya kaiba (= hui kaiba) 大きいから yagumi huiccya zzu とても大きな魚