Search results for "んーぱ"

んーぱ mmpa [mːpa]

formulaic. no way! いやだ(拒否のことば) mmpa do vva ga aiga nyaan na huzyaan いやだ おまえの いうとおりには しない