Search results for "akwàlà"

akwàlà [ākpàlà] (pl. ekwàlà) (< Pidgin: akwara) n 7/8. prostitute. syn: afɨa ekwia.
Comments (0)

 

kwakwàlà [kpakpàlà] (pl. sekwakwàlà) (from Pidgin: kwarakwara) n 9/10. k.o. mat. Bpl. kwakwàlàsè.
Comments (0)

 

afɨa ekwia [āfɣáēkʷíá] (pl. efɨa ekwie) n 7/8. prostitute. syn: akwàlà. B. fɨa ekwiəke. Bpl. fɨa ekwive. C. fɨa ekwia. Cpl. fɨa ekwiu.
Comments (0)