Search results for "akyiŋ ə tsɨ̂ma"

akyiŋ ə tsɨ̂ma [ākʲíŋɜ̄tsɨ᷇mā] (pl. ekyiŋ ə tsɨ̂me) n 7/8. small of back. B. kyiŋ ə tsɨ̂mke. Bpl. kyiŋ ə tsɨ̂mve. C. kyiŋ ə tsɨ̂ma. Cpl. kyiŋ ə tsɨ̂mu.
Comments (0)