मध्य पूर्विया थारू भाषा शब्दकोशमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

 

शब्द खोज्‍नको लागि दायाँ रहेको कोष्ठमा टाइप गर्नुहोला।

मध्य-पूर्विया थारू वा नेपाली शब्द खोज्‍न सक्नु हुन्छ। तपाइँको कीबोर्डमा कुनै अक्षर टाइप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेको अक्षरहरूलाई क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ।

[सुझाव: खोजी गर्दा बाकसमा रहेको भाषा र शब्दवर्गलाई बेवास्ता गर्नसक्नु हुन्छ - यी बृहत खोजीको लागि हुन्]

थारू – नेपाली