Nepali - Tharu Dictionaryअकमक
अकमक्‍क
अकस्मात्‌
अकाट्‍य
अकाल
अँकुर
अंकुराउने
अंकुरित
अक्षर
अखडा
अखण्ड
अखबार
अख्तियार
अगरबत्ती
अगलो
अगल्‍टो
अगल्टो
अगाडि
अगाडी
अँगालो भरी
अँगालो हाल्नु
अगुल्‍टो
अगुल्टो
अगुल्टो आग्लो
अगुवा
अगुवाइ
अगेना
अग्निकुण्ड
अग्रगामी
अंग्रेजी
अग्लो