Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...
 

Tharu - Nepali


डकहा (१ २ ३ ४) ना. एक किसिमको रोग; खुरे रोग (sem. dom. 6.3.8.1 - पशु रोगहरू)
डकार (३ ४) ना. डकार (syn: ढेकार) (sem. dom. 2.1.8.2 - पेट)
डकुवा (२ ४) / डखुवा () ना. डकैती गर्ने व्यक्ति; डाँका (syn: डाकु) (sem. dom. 4.3.4.8 - अपहरण)
डकैत (१ २ ३ ४) ना. डकैत (sem. dom. 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 4.8.3.8 - लुट्‌नु, 4.7.5.3 - दोष लगाउनु, सामना गर्नु)
डकैती (१ २ ३) ना. डकैती (sem. dom. 4.7.6.2 - निन्‍दा गर्नु, दोषी भेट्टाउनु, 4.7.3 - कानून तोड्‌नु, 4.2.2 - सामाजिक घटना)
डगमग-- (१ २) / हिलडोल ( ) क्रि. डगमगाउनु (sem. dom. 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु)
डगमगा (१ २ ३ ४) वि. अस्थिर (sem. dom. 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर)
डगरेन (१ २) / हथकिनी ( ) ना. सुँडेनी; स्वयंसेविका (सुँडेनी) (cf: दगरिन) (sem. dom. 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह, 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका)
डगहर () / डगर ( ) / डघर () ना. डगर; बाटो; गाउ घरको बाटो; भत्केको बाटो; धुलो बाटो (sem. dom. 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 6.5.4.1 - सडक, 7.2.4.6 - बाटो, सडक, गोरेटो, घोडेटो, दिसा,दुरी, 6.5.1.4 - घरको बाहिर)
डङा-- () क्रि. कुट्नु (syn: थुर--; पिट--; मार--; कुह--; कुट--) (sem. dom. 6.7.2 - पिस्‍ने समान)
डटगर (१ २ ३ ४) वि. आँटिलो; आँट भएको (sem. dom. 4.4.3.1 - आँट)
डँठगर (१ २ ४) / करकग () ना. मोटो डाँठ (sem. dom. 8.4.6.5.1 - जवान)
डड़ाडोर (१ २) / डन्‍डा ( ) ना. कन्दनी; कण्ठी (syn: कन्ठी; भैरव)
डंडितारा () / तेतरिया () / तिनकुना () / तिनडोरिया () ना. तिन तारा (sem. dom. 1.1.1.2 - तारा)
डनडन (१ २) / भनभन ( ) क्रि.वि. झिँगा भन्केको (sem. dom. 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द))
डनडबत (१ २) / डनडोत ( ) ना. दण्डवत (sem. dom. 4.5.5 - मान)
डन्‍टी (१ २ ३ ४) ना. डन्डा; बिँड (sem. dom. 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 6.5.2.5 - झ्‍याल)
डन्‍टीना. खुकुरी र बिडको भाग (syn: लाङ)
डन्ड (१ २ ३ ४) / डन () ना. दण्ड (sem. dom. 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी)
डन्डा (३ ४) ना. कन्दनी (syn: डोराडोइर)
डन्वत (१ २ ३ ४) ना. अभिवादन (sem. dom. 7.1.5 - निहुरिनु)
डपोर (१ ३) / बलबलहा () वि. गफाडी (sem. dom. 4.3.5.6 - कप्‍टी, पाखण्‍डी जन)
डफनी (२ ३ ४) ना. नाकको प्वालको अघिल्‍लो भाग (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
डबरा (१ २ ३ ४) / डबरी ( ) ना. सानो खाल्टो; पानीमा जम्ने सानो खाल्टो (syn: खोरा; गड़ा; टामैन; घुची; खाइध; खभरा; खधिया; खता; कुरनी) (sem. dom. 6.3 - पशु पालन, 1.6.1.5 - माछा, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी, 5.6.2 - नुहाउनु)
डबल (१ २ ३ ४) वि. दोहोरो; दोब्बर (sem. dom. 8.1.2.4 - गुणन, 8.1.1.1.2 - दुई, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि, 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु) वि. ठुलो (sem. dom. 8.2 - ठूलो, 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु)