Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...
 

Tharu - Nepali


लकपकिया (१ २ ३) वि. नरम (syn: पुकुर-पुकुर; लुकुर-पुकुर; लुरुमखोर; तुलतुल; मोलायम; गुजगुज; लरम; तुकतुक; लम्बर; गुलगुल)
लकलकी (१ २ ३) / लुबलुबी () ना. रूद्र घण्टी; रुद्रघण्टीभित्र झुन्डिएको मासु (sem. dom. 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू, 2.1.1.4 - मुख)
लकिर (१ २ ३ ४) ना. रेखा (sem. dom. 7.3.6.3 - सीमा, हद)
लकुवा () / लेकवा () / लकबा ( ) ना. लकुवा; पक्षाघात (sem. dom. 4.3.1.3.1 - अपरिपक्‍व, 2.5.4 - असामर्थ्‍य)
लक्‍की (१ २ ३) / भागमानी () वि. भाग्यमानी
लक्छ (१ २ ३ ४) ना. लक्ष्य (sem. dom. 6.1.2.5 - योजना, 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य)
लक्छन (१ २ ३ ४) ना. लक्षण (sem. dom. 9.6.2.7 - उद्देश्‍य)
लक्‍छ्‍मी (१ २ ३ ४) ना. लक्ष्मी (sem. dom. 4.9.2 - अलौकिक)
लक्सन () ना. लक्षण
लक्सय () ना. लक्ष्य
लखा (२ ४) / लखान () / जखा () / जेखा () वि. जस्तो; उस्तै (syn: वोहिनङ; वैहनङ; वहैना; वहने; तैहनंगे; ढवक; ओहिनङ; ओहिने-ओहिने; ओहिरेङ-ओहिरेङ; ओइसने-ओइसने) (sem. dom. 9.6.1.8 - समानता, 2.3.1.8 - रुपरंग) वि. परेबाको बच्‍चा
लग (१ २ ३ ४) / लगता () / लघै () / लगे ( ) क्रि.वि. नजिक (syn: नजदिक; कमदुर; करगनन; ठाम्मै; नजिके; लगच्याके; लगेदुर; लगल) (sem. dom. 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 8.5.1.2.1 - वरिपरि, 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु, 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र, 8.5.1.2 - छेउ, 8.5.1.5.1 - निकटतम, 4.1.4 - छिमेकी, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क, 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु)
लगइमे () / लगेमे ( ) क्रि.वि. नजिकै (sem. dom. 8.2.6.2 - नजीक)
लगच्याके (१ २ ३) / लगचाके () क्रि.वि. नजिक (syn: नजदिक; कमदुर; करगनन; ठाम्मै; नजिके; लग; लगेदुर; लगल) (sem. dom. 8.2.6.2 - नजीक)
लगन (१ २ ३) / लगन चरचराएल () ना. लगन गाँठो (sem. dom. 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 2.6.1.2 - विहे)
लगना (१ २ ३ ४) ना. हलो जोत्दाको समयमा समात्ने भाग; अनौ
लगभग (१ २ ३ ४) क्रि.वि. लगभग; करिब-करिब (syn: करिब-करिब; cf: झनेझने) (sem. dom. 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य, 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का, 8.1.5.6 - झण्‍डै, 8.1.5.8.1 - अन्‍दाजी, 9.4.4.5 - अनिश्‍चित)
लगरी (१ २) ना. तेल नाप्‍ने काठको भाँडो
लगल (१ २ ३) क्रि.वि. नजिक (syn: नजदिक; कमदुर; करगनन; ठाम्मै; नजिके; लग; लगच्याके; लगेदुर)
लगले (१ २ ३ ४) / तखुनिये () क्रि.वि. लगातार; तुरुन्तै; उति खेराइ (sem. dom. 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै, 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि, 8.4.8.3 - अचानक, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 8.4.6.4.1 - चाँडो, 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु)
लगवा (१ २ ३) / मिलनुवा () ना. प्रमी; झकेलो
लगा-- (१ २ ३ ४) / लग-- () क्रि. लगाउनु (sem. dom. 5.2.1 - खाना तयारी, 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 6.3.8 - पशु चिकित्‍साविज्ञान, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.5.7.2 - औषधी, 6.5.2.4 - ढोका, 2.1.1.4 - मुख) क्रि. चामल भाँडोमा हाल्नु
लगातार (२ ३ ४) / लगातारे ( ) क्रि.वि. लगातार; निरन्तर (sem. dom. 8.4.5.1.1 - श्रृंखला, 8.4.5.1 - अनुक्रम, 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.4.6.1.5 - देखि, 8.4.7 - लगातार, टिक्‍नु, 8.4.2.3 - सधैँ, 8.4.5.2 - अगाडि)
लगानी (१ २ ३ ४) ना. लगानी (sem. dom. 6.8.5.1 - सापट दिनु, 6.8.4 - आर्थिक कारोबारहरू)
लगाम (१ २ ३ ४) ना. लगाम (sem. dom. 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)