Nepali - Tharu Dictionaryअकमक
अकमक्‍क
अकस्मात्‌
अकाट्‍य
अकाल
अँकुर
अंकुराउने
अंकुरित
अक्षर
अखडा
अखण्ड
अखबार
अख्तियार
अगरबत्ती
अगलो
अगल्‍टो
अगल्टो
अगाडि