Tharu - Nepali Dictionary(१ २ ३ ४) / आर () / अउर () / अउरी () / आरु () वि. (sem. dom. 9.2.5 - संयोजक) वि. अरु
आ-- (१ २ ३ ४) / आँव-- () क्रि. आउनु (syn: ये--) (sem. dom. 7.2.3.2.1 - आउनु)
आइ (२ ३) / आजु ( ) क्रि.वि. आज (sem. dom. 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली)
आइग () / आगिन () / आगी ( ) ना. आगो (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 5.2.1 - खाना तयारी, 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 2.6.3 - जन्‍म, 9.5.1.6 - कुनै घटनाको स्‍थान, 1.1.1.3 - ग्रह, 4.7.7.4 - ज्‍यान सजाय दिनु, 4.2.2 - सामाजिक घटना, 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी, 4.4.2.2 - खतरा, 5.5 - आगो)
आइगबार-- () क्रि. आगो बाल्नु
आइगलगी () / अगलगी ( ) / बनडहरा () ना. आगलागी (sem. dom. 3.4.2.4 - डराउनु)
आइदपुरुस () / पहिलेके पुरखा () / आदिपुरखा ( ) ना. सुरुको पुर्खा (sem. dom. 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै)
आइर () / आर ( ) / आरी ( ) ना. आली (sem. dom. 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु, 6.2 - कृषि, 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु, 7.2.4.6 - बाटो, सडक, गोरेटो, घोडेटो, दिसा,दुरी)
आइरधुर () / आरधुर ( ) / आरिधुरी ( ) ना. आली-धुर (sem. dom. 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु)
आइसकिरिम (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. आइसक्रिम
आउट अफ बाउन्‍डरी (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) क्रि.वि. मैदान बाहिर (sem. dom. 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१))
आँकडा () ना. पत्थरको कनिका
आँकर () ना. पत्थरको सानो कनिका
आकरसक (नेपाली आगन्तुक शब्द) वि. आकर्षक (sem. dom. 8.3.8 - सिंगारिएको, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर)
आकरसित (नेपाली आगन्तुक शब्द) / लोभा-- ( ) वि. आकर्षित (sem. dom. 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का, 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर)
आकरोस (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. आक्रोश (sem. dom. 3.4.2.3 - रीस)
आकरोसित (नेपाली आगन्तुक शब्द) वि. आक्रोशित
आकासबानी (१ २ ३ ४) / अकसबानी () ना. आकाशवाणी (sem. dom. 3.5.9.6 - संचार उपकरणहरू)
आक्‌रमन (१ २ ३ ४) ना. आक्रमण (sem. dom. 2.6.6.1 - मार्नु)
आँख (१ ३ ४) / आँइख () ना. आँखा (syn: नैन) (sem. dom. 2.6.6 - मर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 1.6.2.3 - माछाको अङ्गहरू, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 2.3.1 - देख्‍नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 2.1.1.1 - आँखा, 2.5.2 - रोग, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू, 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु))
आँखर रोटी () ना. तेल बिना पकाएको रोटी
आखरिस (१ २ ३ ४) क्रि.वि. अन्त्यमा (cf: आखिरमे) (sem. dom. 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम)
आखिरमे (१ २ ३ ४) क्रि.वि. अन्ततः (cf: आखरिस) (sem. dom. 8.4.6.4.3 - आखिर)
आँखेमे (२ ३ ४) वि. नजरमा राख्ने (sem. dom. 3.1.2.2 - सूचना)
आगु (१ २ ३ ४) क्रि.वि. अगाडि (syn: अगा; अगारी; अगे; ऐगला; पहले; अगिला) (sem. dom. 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु, 6.5.2 - भवनका भागहरू, 8.4.6.4 - भविष्‍यत्‌, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 8.5.1.1 - अगाडि, 7.2.2.1 - अगाडि चल्‍नु, 8.6.1 - सामु, 7.2.5.1 - पहिले जानु)