Tharu - Nepali Dictionaryऔकतल-- () क्रि. आतिनु
औकताहा () / अकुतायल () / औताँएल () वि. अत्तालिएको; छटपटे (sem. dom. 4.3.6.1 - संयमको कमी)
औंकर-- (१ २) / डिभी-- () क्रि. उम्रनु; टुसा पलाउनु (sem. dom. 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि)
औंकरा (१ २) ना. अंकुराउने; अँकुर; टुसा पलाएको अन्‍न (syn: अँखुवा; गजर) (sem. dom. 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
औंकसा (१ २) / अकुसा () ना. अङ्‍कुश (syn: बन्‍सी; ढौंस) (sem. dom. 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु, 7.3.4.6 - समर्थन)
औकात (१ २ ३ ४) ना. हैसियत (sem. dom. 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु)
औंखरी (१ २) / उखरी () / ओखरी () ना. ओखल (syn: उखड़ी)
औङठा () / एङठ () / वेङठा () / अंउठा () / अउठा () / चेङुर () / मेउठा () ना. बुढी औँला; औँठा (sem. dom. 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला) ना. साढे तीन
औंङही () ना. उँघाइ
औंङहीक्रि.वि. निदाउने किसिम
औङ्‌री () / ऐङ्‍गुर () / अउरी () / अङ्‍गुरी () ना. औँला (sem. dom. 8.2.2 - लामो, 2.1.3.1 - पाखुरा, 4.7.5.3 - दोष लगाउनु, सामना गर्नु)
औजार (१ २ ३ ४) ना. औजार (sem. dom. 6.6.8 - मेशिनहरूसित काम गर्नु)
औठ किसिमके () वि. धेरै प्रकारको
औठाछाप (१ २ ३) / मेउठाछाप () ना. औंठाछाप (sem. dom. 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला)
औंठी (२ ३ ४) / अंगठी () ना. औंठी (sem. dom. 1.2.2.5 - गरगहना, 2.6.1.2 - विहे)
औंठी पिनहैबाला () / सझिला ( ) ना. साइँली औँला (sem. dom. 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला)
औड़-- () ना. ओत; अघाउनु क्रि. अघाउनु
औडर (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) / औडार () ना. आदेश (sem. dom. 7.5.5 - व्‍यवस्‍था)
औनपौन () / औनहेमौनहे () / घोघो-मोघो () वि. नदेख्ने अवस्था (sem. dom. 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा)
औन्‍ही (१ २ ३ ४) वि. निद्रा लागेको अवस्था; आँखा नदेख्ने (sem. dom. 2.4.4 - थाकेको)
औपचारिक (१ २ ३ ४) वि. औपचारिक (sem. dom. 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली)
और () / औरो ( ) सर्व. अरू; अझै (syn: आँड़) (sem. dom. 3.3.1.3 - चिठ्ठा हाल्‍नु, 8.1.4 - धेरै, 8.1.2.2 - जोड, 8.4.5.1.6 - विकल्‍प, 8.3.5.2.4 - अरू, 8.4.6.4.2 - अझसम्‍म (नभएको), 8.4.5.1.3 - अर्को, 9.6.1.1 - र, पनि)
और-और (२ ३) / आर-आर () / औरु-औरु () / आरु-आरु () वि. अरू अरू (sem. dom. 9.1.3 - चिज वा वस्तु)
औरबी () / औरवी () / कन्‍डा ( ) ना. पिँडालु (sem. dom. 6.2.1.2.2 - तरुल उमार्नु, 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना)
औरह () / पिड़ () / चोट () ना. चोट-पटक (sem. dom. 2.5.3 - चोट लागेको)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >