Tharu - Nepali Dictionaryकइलवि. खैरो
कउतर () / परेवा () ना. परेवा (syn: पेरवा; पैरबा)
ककड़ी (१ ३) / कंकरी ( ) ना. एक प्रकारको काँक्रो (cf: काकैर)
ककन्‍नी () / पुतली () / टिकली () / तितुली () ना. पुतली
कंकर (२ ३ ४) / सिरका () / कंकड़ () ना. कङ्‍कड; हुक्‍कामा हालेर खाने एक प्रकारको सुर्ती (sem. dom. 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक)
ककरा (१ २) / केकरा ( ) सर्व. कसलाई; कसको (sem. dom. 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू, 9.2.3.4 - प्रश्‍नार्थक शब्‍दहरू)
ककरैहैट () / कखरेल () / कोखर बिछी ( ) ना. बिच्छी (sem. dom. 2.5.3.2 - विष)
ककहरवा (१ २) / कखरा () / ककहरा ( ) ना. क, खदेखि आरम्भ (sem. dom. 3.5.7.1 - लेख्‍नु)
ककही (२ ३ ४) / तपसी () ना. काइँयो (sem. dom. 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 5.4.3.5 - केश कटाइ, 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु, 5.1.1.1 - टेबल)
कक्छ () / कोठली ( ) / कोठा () / कोठरी () ना. कोठा (sem. dom. 4.7.4 - कानूनको अदालत)
कखनो-कखनो (१ २) / कखुनो-कखुनो () / कखुन्‍तो-कखुन्‍तो () क्रि.वि. कुनै-कुनै बेला (sem. dom. 8.4.5.1.5 - ीनियमित, 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु)
कखनोने (१ २) / ककहियोन () / कहियोन () / कखुनियो न () ना. कहिले पनि होइन (sem. dom. 8.4.6.6.6 - कहिल्‍यै)
कखियालोकनी () / चमैन () / कँखलोकनी () ना. धाईआमा; सुसारे (sem. dom. 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख)
कखुनियो () क्रि.वि. कुनै बेला
कखौरी (१ २ ३) / कँखौरी () ना. काखीको रौँ (sem. dom. 2.1.5 - कपाल)
कंगारु (१ २ ३ ४) ना. अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावर; कंङ्गारू (sem. dom. 1.6.1.1.5 - बच्‍चालाई थैलामा हालेर हिड्‌ने (कंगारू))
कंगाल (२ ३ ४) / कङाल () ना. कङ्गाल (धन सम्पाति नभएको) (sem. dom. 6.8.1.3 - गरिब)
कंगुरिया (२ ४) / केरगनिया () / कनगुरिया () ना. कान्छी औँला (sem. dom. 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला)
कङकर () / कंकड़ ( ) / पिनी () ना. हुक्‍कामा हालेर खाने सुर्ती (sem. dom. 5.2.4 - सुर्ती)
कचक (१ २ ३ ४) ना. राँबो; सानो हतियार (sem. dom. 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 6.6.3 - काठको काम गर्नु)
कचरकुनिया () क्रि.वि. झेल झमेला (syn: झेलिया; झमेलिया) (sem. dom. 3.5.1.3.2 - झूटा बोल्‍नु)
कचरहठ () / अधकचु ( ) / असिझुये () वि. काँचो रहेको (sem. dom. 8.3.7.3 - पूर्ण)
कचरा (१ ४) / केछरा () ना. फोहोर; मैला (syn: खोसत; खसोत; कुराकरकट; गन्दा; फचारल; फोहर; मैल; मैला) (sem. dom. 6.1.2.2.2 - बेकामको) वि. घिनलाग्दो (syn: खराब; घिनामिना; घिना; घिनही) (sem. dom. 4.3.6.3 - अस्‍तव्‍यस्‍त)
कचराहे (२ ३) / कचठ्‍या () वि. आधा पाकेको; आधा नपाकेको (तरकारी) (cf: अधकचुवा)
कचरी (१ २ ३ ४) ना. पकौडी; खानाको परिकार (sem. dom. 5.2.1 - खाना तयारी, 5.2 - खाना)