Tharu - Nepali Dictionaryखँइक () / सरका () ना. पातलो सानो काँडा (syn: अरै)
खखरी (१ २ ३) / खँखरा () ना. भुस; पगटा (syn: पटवर; खुदी; कन; अनु)
खंखरी () ना. धानको मोटो भुस
खख्याल () / खखल () / खखाल () / खखाएल () ना. चाहिएको भन्दा बढीको चाहना (sem. dom. 6.8.2.7 - कमाउनु)
खगोल (१ २ ३ ४) ना. आकाश मण्डल (sem. dom. 3.6.6 - विज्ञान)
खचडा () वि. बदमास पुरुष
खचडी () वि. बदमास महिला
खचर (२ ३ ४) / खचड़ () ना. खच्‍चड (sem. dom. 4.1.9.9 - जाति, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
खचरलती (२ ३ ४) / अलगलती () / पँनलती () ना. नागबेली लहरा; विषालु लहरा (sem. dom. 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री)
खजनचिरै (१ २ ३) / खजनी () ना. बगेडा; एक प्रकारको सानो चरा (cf: गरचुटकी) (sem. dom. 1.6.1.2 - चरा)
खजा (१ २ ३) / खजुरी () ना. मैदाबाट बनाइएको मिठाई; पत्रे मिठाई (sem. dom. 5.2.3.4 - तयारी खाना)
खजुर () / खैजर () / खाँजुर () / गोजर () / खजुरी () ना. खजुरो; धेरै खुट्टा भएको एक प्रकारको कीरा; एक प्रकारको फल (sem. dom. 1.6.1.9 - साना जनावरहरू, 2.5.3.2 - विष)
खजुरछोहरा () / खेजुर () / खजुर ( ) ना. छोक्रा (sem. dom. 1.5.1 - रूख)
खजुरिबिछी (१ २ ३) ना. बिच्छी; खजुरो
खट-- (१ २) / खटा-- ( ) क्रि. खटाउनु (sem. dom. 4.5.3.2 - आज्ञा)
खटकफटक (३ ४) अनु. लुगा सिउने मेशिनको आवाज (लुम) (sem. dom. 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
खटकरल () / खरकटल () क्रि.वि. जूठो भाडा सफा नगरिएको
खटखट (१ २ ३ ४) / खपखप ( ) अनु. गर्दै हिँडेको अवस्था; भर्‍यङमा हिँडाइको चाल; खटखट (sem. dom. 7.2.1.7 - हल्ला गर्दै चल्‍नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु)
खटखटा-- (१ २) / ढकढका-- () क्रि. ढकढक्याउनु (sem. dom. 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु)
खटखर-- () / खडखड-- () / खरकट-- () क्रि. चाम्रो हुनु; डढ्नु; पकाएको कुरा बेसरी टाँसिनु (sem. dom. 1.1.3.8 - खडेरी)
खटपट () वि. बिचार बिग्रेको
खटरुस (१ ३ ४) वि. अमिलो (syn: खट्टा; अमता)
खटाँस (२ ३ ४) ना. ढाँडे बिरालो (sem. dom. 1.6.1.1.2 - मांसहारी पशु)
खटिया (२ ३ ४) / खाट () ना. डोरीले खाटको फ्रेममा बेरेर बनाएको सुत्ने वा बस्‍ने साधन; खाट (sem. dom. 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ, 5.1 - घरायसी समानहरू)
खट्टा (२ ३ ४) / खटा ( ) वि. अमिलो (syn: खटरुस; अमता) (sem. dom. 2.2.3 - थक्‍नु,थुक, 2.3.3 - स्वाद)