Tharu - Nepali Dictionaryचइरकोनिया () / चरकोनिया ( ) / चरकोनमा () ना. चार कुना (sem. dom. 8.3.1.7 - वर्ग क्षेत्र)
चउरगर (२ ३) / चौड़गर ( ) ना. चौडाइ (sem. dom. 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र)
चकचकिया (२ ३ ४) / फचफचिया () वि. चकचके (sem. dom. 4.3.1.3.1 - अपरिपक्‍व)
चकटी () ना. ढोलक बजाउँदा औँलामा बाँध्ने बाँसको पती
चकताचकता (१ २ ३ ४) ना. शरीरमा सा-सानो फोका हुने; डाबर (sem. dom. 2.5.3.2 - विष)
चकनाचुर (१ २ ३ ४) वि. भताभुङग; चकनाचुर (sem. dom. 4.4.2.3 - दुर्घटना, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु)
चकमक (१ २ ३ ४) वि. चमक; चम्किलो; झुलो चकमक (sem. dom. 8.3.3 - चम्किलो, 3.4.2.5 - अलमलिनु)
चकर (१ २ ३ ४) ना. चक्‍कर (sem. dom. 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु) वि. गोलो (syn: गुलठुमरा; गोल; गुलियाँ; गोटमोटार) (sem. dom. 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु)
चकलेट (१ २ ३ ४) ना. चकलेट (sem. dom. 5.2.3.3.1 - चिनी)
चका (१ २ ३ ४) ना. घरको भित्तामा केही राख्न लाइ बनाएको र्‍याक; खोप (sem. dom. 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु)
चकाँइचकाँइ (१ २) / चपरचपर ( ) अनु. चाट्ने आवाज (sem. dom. 1.6.4.2 - पशुको खुवाइ)
चकाचक (२ ३ ४) / छकाछक () वि. झकिझकाउ
चकाजाम (१ २ ३ ४) ना. चक्‍काजाम (sem. dom. 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 6.9.2 - परिश्रम)
चकु (१ २ ३ ४) ना. चक्‍कु (syn: छुरी; चाकु)
चकेबा (२ ४) ना. चखेवा
चकोरा () / राही () / बटोही ( ) ना. बटुवा (sem. dom. 6.8.9.2 - छल गर्नु)
चक्‍का (१ २ ३ ४) ना. चक्‍काड; गाडीको चक्‍का; बत्ती राख्न बनाइएको माटोको खोपी (sem. dom. 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित)
चक्‍कु (१ २ ३ ४) ना. चक्‍कु; कर्द (sem. dom. 4.7.7.4 - ज्‍यान सजाय दिनु, 6.8.9.1 - चोर्नु)
चक्ला (१ २ ३ ४) ना. रोटी बेल्न प्रयोग गरिने साधन; चकला (syn: चेकरी) (sem. dom. 6.6.3.2 - काठ)
चंखार (१ २) / चलाख ( ) / सतरक () वि. चनाखो (sem. dom. 6.1.2.3.1 - होशियार)
चङगी (१ २) / फुलगेले () / फुलल () वि. फुरुङ्ग
चङा (१ २ ३ ४) वि. चञ्चल (sem. dom. 2.3.5.1 - सुबिधाजनक)
चङेरा (१ २ ३ ४) ना. बाँसले बुनेको ठुलो ढकी
चचमा () / चसमा ( ) ना. चस्मा
चचरी (१ ३ ४) ना. काठ वा बाँसले बनेको सानो पुल (syn: चछरी) (sem. dom. 6.5.4.1 - सडक)