Tharu - Nepali Dictionaryजँ (१ २) / जौ () ना. जौ (sem. dom. 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना)
जँउयाना. अनुहार मिल्नु (syn: अङोठ)
जँउया-- () क्रि. अनुहार मिल्नु
जउँर (२ ३ ४) / जौंरी ( ) ना. डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; हथक; राइस; उगहैन)
जउरे (३ ४) / जौरे ( ) वि. भिन्‍न नभएको; उस्तै (sem. dom. 8.5.1.5.1 - निकटतम)
जकिया-- (१ २) / कोचनु ( ) / जाक-- () क्रि. जाक्नु (sem. dom. 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु)
जखने तखने (१ ३) / जखैन तखैन () / जखुनिए-तखिनिए () क्रि.वि. जुनै पनि बेला; जहिले तहिले (sem. dom. 8.4.6.6.4 - हर समय, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क)
जखनेभी (१ २ ३) / जखुनभी () / जखुन्‍ते () / जखुनियी () क्रि.वि. जति बेला (sem. dom. 9.6.1.8 - समानता)
जखम (१ २ ३ ४) ना. जोखिम (sem. dom. 3.3.1.3 - चिठ्ठा हाल्‍नु)
जखुनी (३ ४) क्रि.वि. जब
जग (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. जग (पानी खाने)
जग (१ २ ३ ४) ना. जग (घरको); यक्ष (sem. dom. 6.5.2.1 - पर्खाल, 4.9.1 - परमेश्‍वर)
जग-- () क्रि. सुतेकोलार्इ उठाउनु (syn: जगाब--; जगा--; जगा--)
जगजगी () ना. उन्‍नति; प्रगति
जगत (१ २ ३ ४) / चौतारा () ना. जगत (sem. dom. 1.2.1 - जमिन)
जगमग (१ २ ३ ४) वि. झिलिमिली (sem. dom. 1.1.1.2 - तारा)
जंगली (१ २ ३ ४) / बन्‍या ( ) वि. जङ्गली (sem. dom. 1.5 - वनस्‍पति)
जगह (१ २ ३ ४) / जगही () ना. स्थान; ठाउँ (sem. dom. 8.5 - स्‍थान, 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु)
जगा-- (१ २) / जग-- () क्रि. जगाउनु (syn: जगाब--; जग--; जगा--) (sem. dom. 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
जगा-- (२ ३) क्रि. सुतेकोलार्इ उठाउनु (syn: जगाब--; जग--; जगा--)
जगाब-- () क्रि. सुतेकोलार्इ उठाउनु (syn: जग--; जगा--; जगा--)
जग्गा (१ २ ३ ४) ना. जग्गा (syn: जमिन) (sem. dom. 1.2.1 - जमिन)
जग्गावला (१ २ ३ ४) ना. जग्गा वाल (sem. dom. 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति)
जंघिया (१ २ ४) / कटुक () ना. नाघेर जाने बेरा (sem. dom. 7.3.6.2 - छेक्‍नु, बार्नु)
जङलिया (१ २ ३ ४) वि. जङ्गली (sem. dom. 1.7.1 - प्राकृतिक)