Tharu - Nepali Dictionaryथकरी (२ ३ ४) / तपसी () ना. काँइयो, ककही (sem. dom. 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु)
थकित (१ २ ३ ४) ना. थकित (sem. dom. 2.4.5 - विश्राम, 7.5.9.1 - भारी, थुप्रो, 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 2.4.4 - थाकेको, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता)
थन (१ २) / ढेठुया () / ढेठुवा () ना. दूधको मुन्टो; फाँचौ; थुन (sem. dom. 2.1.8.4 - महिलाका अङ्गहरू)
थनदार (१ २ ३ ४) ना. थनदार (sem. dom. 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
थना (१ २ ३ ४) / चौकी ( ) ना. थाना (sem. dom. 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी, 4.8.3.6.1 - सेना, 4.8.3.6 - फौजी संस्‍थाहरू, 4.6.3.1 - साशन गर्ने व्‍यक्तिहरू)
थनैत (२ ३ ४) ना. थारू जातिभित्रको एक प्रकारको पदवी (sem. dom. 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
थपथुप (१ २ ३ ४) ना. थप्ने काम (sem. dom. 8.1.4 - धेरै)
थपरी (२ ३ ४) / थापड़ी () ना. ताली; थपडी; ताली बजाउने काम (sem. dom. 3.1.2.3 - ध्‍यान, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 9.6.3.3 - आकर्षणका उत्प्रेरकहरू, 2.1.3.1 - पाखुरा)
थप्‍पड़ (१ ३ ४) / थापर () / चमेटा () ना. झापड
थप्परी () / डोङना () / झबहा () ना. दूध दुहुने माटोको भाँडो (sem. dom. 6.3.3 - दुध)
थप्पा (१ २) / थाप () ना. पद चिन्ह (बाघ/भालु/चितुवाको) (sem. dom. 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु)
थम (१ २ ३ ४) / थंम्‍हा () ना. केराको बीचको भाग; थाम (sem. dom. 6.2.1.4.2 - केरा उमार्नु, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू, 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु)
थम-- (१ २ ३ ४) क्रि. पर्खनु (syn: रुक--; थाम--; ठहर--; अगोड़--; परख--; ओगर--) (sem. dom. 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य)
थमहथमह (२ ३) / थमथम () क्रि.वि. थामथुम (sem. dom. 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या)
थर (१ २) ना. बिउँ छराइ (sem. dom. 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु)
थरकमान (१ २ ४) वि. थर्कमान (sem. dom. 4.4.2.2 - खतरा)
थरका-- (१ २ ३ ४) / धम्का () क्रि. धम्काउनु (sem. dom. 4.4.2.2 - खतरा)
थरथर (१ २ ३ ४) / लगलग () क्रि.वि. थरथर; थुरथुर (syn: लदलद; कमपन; हड़कप) (sem. dom. 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.4.2.3 - रीस, 3.4.2.4 - डराउनु, 4.4.3.2 - कातरता, 2.5.6.1 - पीडा, 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु, 2.2.1 - सास, 2.1.4 - छाला)
थरथरा-- (१ २ ३ ४) क्रि. काम्नु; काँप्नु (syn: काँप--) (sem. dom. 7.2.2.8 - अगाडि र पछाडि चल्‍नु, 4.9.4.2 - भूतको प्रभुत्‍व)
थरथरी (२ ३ ४) / थरथर () क्रि.वि. काम्ने तरिका (sem. dom. 3.4.2.4 - डराउनु)
थरमामिटर (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. थर्मामिटर (sem. dom. 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.3 - मौसम)
थलथल (१ २ ३ ४) वि. थलथले; बाक्लो (sem. dom. 1.3.1.2 - सिम (भास))
थलहर (१ २ ३ ४) ना. हिलो भएको (sem. dom. 9.1.3.2 - अवस्‍था)
थला (१ २ ३) / थाला () ना. बिउ अर्को ठाउँमा रोपनको लागी बिउलाइ जोगाउने अबस्था; बेर्ना (sem. dom. 2.5.1 - बिरामी, 6.2.1.5.2 - सुर्ती उमार्नु)
थाइ (१ २ ३ ४) वि. स्थायी (ant: असथाइ) (sem. dom. 2.6.3.3 - गर्भपात)