Search results for "ꞌdana"

ꞌdana /a/ v hide, withdraw ꞌdanayet

ꞌdanayet na ꞌdanayetti -et/-etti vn.actn place for hiding, hidden place (ꞌdana hide, withdraw)