Search results for "rek"

marek num two tumarek

meria marek num twenty

perek na perekon /-on n fish spear

pök wet marek num twelve (lit. ten and two)

rek /k/ v tie, hook

rekin /e/ -kin v separate, spread out

tumarek 1num.ord second 2mod younger (marek two)

lure lo, na lureka /-ka n baby, small child