Search results for "yöŋ"

köyöŋ /ŋ/ v shake

nyoŋ /ŋ/ v be quick

nyöŋïr /r/ 1v be upset, sad, angry 2mod upset, sad, angry

yöŋ /ŋ/ v 1bother, persecute yöŋët 2need

yoŋa /ŋ/ -a v turn something around

yöŋët na yöŋëttï -et/-etti vn.actn suffering (yöŋ 1 bother, persecute)

yöŋö /ŋ/ -a v remain, continue, be forever