koretnakoretti-et/-ettivn.actn1portion, division, border2tailkordivide, separate, give