Mundari - English


ꞌd


ꞌdaꞌdaŋgu/ŋ/ꞌda–juBw (Bari)Mundari:mevlick
ꞌdaju/a/-juvfly
ꞌdaknaꞌdakan/-an1nflat land2modopenly
ꞌdakin/n/vprepare, search for
ꞌdana/a/vhide, withdraw
ꞌdanayetnaꞌdanayetti-et/-ettivn.actnplace for hiding, hidden placeꞌdanahide, withdraw
ꞌdapak ?ꞌdapakakmodflat
ꞌdarn.sgflat
ꞌde/l/vhide, keep, store
ꞌdeꞌdemodeasy
ꞌdek/k/vwant, desire
ꞌdeketnaꞌdeketti-et/-ettivn.actndesireꞌdekwant, desire
ꞌdela/l/-avstore, keep, hide
ꞌdeletnaꞌdeletti-et/-ettivn.actnstorage, granaryꞌdelastore, keep, hide
ꞌdemH/m/v1bewitch, curse2follow ?
ꞌdenyH/ny/vtaste
ꞌdeŋ/ŋ/vbreak
ꞌdep/p/vkeep, lift up
ꞌdepa/p/-avbenefit, give care to someone
ꞌdepandu/p/-anduvmake tight, make stay in place
ꞌdi1/i/vtighten, choke, crowd, stop
ꞌdi2/i/vpush, press
ꞌdikaꞌdikaninwound

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >