Mundari - English


K


köjï1modrelieved, released
köjï2naköjïnö/-näL,H/L,H,Lntown, cattle camp
kökH/k/vrelease
kölë/l/-evbe released
kölïnakölïöt/-atL,Hl/L,Hnwhip
kölö/l/-avlet, allow, leave
kölöndü/l/-anduvnelgect, not care for, leave
kölün/l/-unvrelase (animals from being tied)
kömörïnakam-ärï/L,H,L/HLnfish
kör/r/vcorrupt, destroy, spoil
körök körök ?modfearful
körölövbe corrupt, be spoiled
körükönïtlo, nakörükökka--anit/-akvn.actrperson replyingrükanswer, reply
körürü ?körürünïnsore, boil
körüꞌëlo, nakörüꞌënï/-atH,H,H/H,H,Hnwidow
kötürönconakötürön-co/nflower
köyïcon.aso that
köyïnloköyïntï/-tiL,L/L,H,Lnhand
köyöŋ/ŋ/vshake
ku1con.bwhen
ku2prep1with, by, to, for (shows accompaniment, instrument, goal of previous action)2and
ku3/u/vwarn, advise
ku kueku kuentimodalivekue 1eye
ku nyoqueswhy
ku ŋaH,Lqueswho, whom (plural) (masculine or feminine)