Mundari - English


b


büdöknumeight
büdülobüdünï/-ninfeast, banquet
bügï ?ncorpse
büjö/j/-avtravel, go, move on
büknabükön/-anBw (English)nbook
bükïndö ?vopen
bükön/k/-anv1is bloated, feel bad in stomach2germinate
bükük ?nviper, snake type
bülüŋö/ŋ/-avbe rolled
bür ?vask for return payment
bütlobütön/-anH/H,Lnforest, gathering of trees, bush
bütün/t/-unvuproot
büwündö ?vbreak through