Browse Nafaanra - English

A
B
C
D
E
Ɛ
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ŋ
O
Ɔ
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z

S


sɛɛlɛvimitateNa lopom wre paara mbe biile pre na u sɛɛlɛ.When the elder talks, the children imitate him.
sɛɛnnidol, fetishSɛɛn sumifɛɛnlɛ lɛ pe kro.They are all idol worshippers.
sɛɛnpɛɛrifunnfetish priestA Jeroboam ndro ŋmba we na chaa mbe pe sɛɛnpɛɛrifun kpan, we u wru.And Jeroboam would take the man who wanted to be and make him a fetish priest.
sɛɛrɛnshacklesPe sɛɛrɛ le tɔɔlɔfun wre na.The madman is shackled.
sɛkaannback bonePia na nya mbe pe sɛkɛɛn kru.They will not see and their spines will be bent.
sɛlɛnwaistU u yii sɛlɛ na.He is holding him by the waist.
sɛlɛhulonkidneysNafaan yo mbo pɔ na sɛlɛhulo ka.The Nafana people say a child does not eat the kidneys.
sɛmbɛɛrɛnsignGlaŋgoli Nyiɛkpɔɔ na pe sɛmbɛɛrɛ kee na wa nyumu tɛɛ mbe waŋgra kla na.God made a rainbow as a sign that He would not destroy the world with water again.
sɛnivbearing fruitYɛlɛ yɛlɛ maŋgo sɛni.The mango tree bears fruit every year.
sɛŋgɛnfruitMaŋgo tiŋge wa jaa lombru sɛŋgɛ sɛ.A mango tree cannot bear oranges.
sɛpiadvnot fullFuflɛ na tia yua nsra nyu mna pe sɛpi sɛpi.The wind caused the guinea corn to not bear much fruit.
sɛsɛnscarf, head coveringU sɛsɛ kre laa mu to.Her scarf has come loose and fallen down.
shaaraangreetingPe sɛ fninyinyi nu, na lete shaaraa chaa.They go to the meetings to be greeted.
shaarivgreetPɔ wre shaari ni pan.Greet the child for me.
SharezernSharezer
shelee1nkapok treeShelee kre nyimi kpɔɔ.The kapok tree's shade is big.2adjhardJeŋge pe tiŋge shelee mu wɛ shɛlee na.Apapa is a harder tree than the kapok.
sheliadj1hardKaara kre sheli.The meat is tough.2difficultTnumu kre sheli paa.This is really hard work.3expensiveKi ndrɔ sheli.Its price is dear.
shelifunnstrong personLewo shelifun kro we jaa ya u ŋmbrɔ na.A strong person can help his fellow friend.
sheliivto press (continuous)Pe sɛhaa yiɛ shelii pe na.Their going forward was pressing against them.
shia1na treeShia tiŋge kre ku.The 'fig' tree has died.2adveverMaa shia kre tiŋge kre sɛŋgɛ ka li.Don't you ever eat the fruit from that tree.
shian1npovertyShian ni yii.Poverty has a hold of me.2vneedPɛnsri ni shian.It is a pencil that I need.
shianfunnpoor personGbashia wa u na; ki tia u kaari shianfun.He is lazy; that is why he has become a poor man.
shie1vcontinuative form of 'sɛ'U shie see.He is going to farm.2vwaitNi shie, mbe mi na ŋu sɛ.Wait for me so that you and I can go together.3nfirst born sonU shie wre shie sukuu ala.Her first born son is going to school this year.
shiefunnguardKatoo kre shiefun wi.He is the guard of the house.
shiinnumbertwoNunu pe yire mbe sɛ shiin.They start from one and count to two.