Русский - Нанайский


ж


жадный кота
жажда холгомо
жалеть кайрамбори
жалко кайран
жаловаться хапсиори
жара пэку
жареный чирохан
жарить чироври
ждать халачиори
жевать нянёори
железный сэлэмэ
железо сэлэ
желтый согдён
желудок кота
жена аси
женатый асику
жениться асиалаори
женщина эктэни
жечь дегдиури
живой уюн
живот хэмдэ
жизнь бин
жир симуксэ
жирный буйгу
жить биури