atɔ pʋpwɛvsee new thingsO kpe kadɛ lala tɔ naa wu atɔ pʋpwɛ fɛɛ abansʋrʋ yɛ fɩtɩla.He/She travelled to a big town and saw new things like story-buildings and light.Transportation