ɨhɨhɨɨhɨh, ɨhɨhɨdeadj.Vfeeling bettermelhorarwa ɨhɨhɨ rayo ha?Did you get better? He's doing well, improvingpa ɨhɨa-re, pa ɨhɨhɨa-re