anapanakana-pana-kɨ, anapanaknfruit, small edible, of the tall anapanahi treefruta pequena comestível, da arvore anapanahi1.5.1Tree1.5.5Parts of a plant