Browse English


2
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

l


ladderdɔrgɔɔ́-ɔ́nladder6.7Tool
ladlesurga1ù-ánladle6.7Tool
lakekʋl-kãtɛder. ofkʋlganlake1.3Watermõgrɛ 2õ̀-ɛ̀nlake
lambpɩɩlaɩ̀-ànlamb1.6.1.1Mammalpe-bila 2der. ofpesgonlamb
lame personwɔbgaɔ́-ánlame person2Person
lamentfablɛ 2á-ɛ́vlamentder.fablɩgɔ
landtẽŋa1 1ẽ́-ánland1Universe, creationder.tẽn-mĩiŋoder.tẽn-narɛder.tẽndãanader.tẽngãnnɛ
land priesttẽndãanader. oftẽŋa1nland priest2Person
languagetɔgʋm 2der. oftɔgɛ1nlanguageyetɔga 1é-ɔ́-ánlanguage
largezozo'e 1der. ofzo'oge1largeNẽrba zozo'e n wa'am.Beaucoup de gens sont venus.synpãɩ
large spiderpenzeergoé-é-ónlarge spider1.6.1.8Spiders
large spotted Genetpɩɩfɔɩ́-ɔ́nlarge spotted Genet1.6.1.1Mammalder.pɩɩf-mõlga
large uncultivated areaweego 3é-ónlarge uncultivated areader.we-dũŋader.weem
Lark (bird)nangõnnaà-õ̀-ànLark (bird)1.6.1.2Birds
larva of Cock-chafernõrɔɔdɛɛmaṍ-ɔ́-ɛ́-ánlarva of Cock-chafer1.6.1.7Insects
larva of longhorn beetledẽndulleẽ̀-ú-énlarva of longhorn beetle1.6.1.7Insects
lastyuuge 1ú-évlastBẽm n ẽŋɛ tɩ fõn yuuge bɛla?Pourquoi as-tu tardé comme ça?
last thingpɔɔlgɔɔ̀-ɔ̀nlast thingnaa-pɔɔlgɔle dernier mil hâtif
last year2ɛ̀advlast yearDɛa mam bʋrɛ la si.L'année passée j'ai semé du mil.der.dɛtaarɛder.dɛtasʋmtaarɛ
late, ghostkɩ'ɩmaɩ́-ánlate, ghostder.kɩ'ɩn-tẽŋa
laterite soilkõnkʋaõ̀-ʋ́-ánlaterite soil1Universe, creation
latrinesbĩn-deoder. ofbĩnnonlatrines6.5.1.2Types of houses
laughla8à'vlaughBia n la'arɩ.L'enfant rit.der.lɔ'ɔrɔ
laughing dovedawen-mõlgader. ofdawennenlaughing dove
laughterlɔ'ɔrɔ 1der. ofla8nlaughter