Parcourir le ninkare


k


kõnkolo'ore õ̀-ó-ó-èngoitregoitre2.5.2MaladieDisease
kõnkologo õ̀-ó-ó-óngourde en calebassecalabash flask6.7.7RécipientContainerkõnkollo
kõnkomã'asʋm õ̀-ó-ã́-ʋ́ndésirdesireSẽnkaam kõnkoma'asʋm n tarɩ mam.J'ai un désir de manger des arachides.
kõnkonne õ̀-ò-ènlépreuxleper2PersonnePersonkõnkɔmakõnkɔm der.nlèpre2.5.2Maladienlèpre2.5.2Maladie
kõnkoŋo ṍ-ó-ónboîtetin6.7.7RécipientContainerkõnkonto
kõnkore õ̀-ó-éngorgethroat2.1CorpsBodykõnkɔa
kõnkɔde'eŋo õ̀-ɔ́-é-ónnauséenausea2.5.2MaladieDisease
kõnkʋ'a õ̀-ʋ̀-ànliquide; pas épaisliquidBẽerɛ la ãna kõnkʋ'a.La bouille est liquide.
kõnkʋa õ̀-ʋ́-ánterrain contenant de la latéritelaterite soil1Universe, creation
kõnkʋnka õ̀-ʋ̀-ànespèce d'arbrekind of treecombretum glutinosum et micranthum1.5.1ArbresTreeskõnkʋnsɩkõŋkʋŋa
kõnkʋnka
nasaara kõnkʋnka der.nespèce d'arbrecombrentum nigricans1.5.1Arbresnespèce d'arbrecombrentum nigricans1.5.1Arbres
kõnnɛ ṍ-ɛ́nsorte d'aubergine (qu'on peut manger crue)kind of eggplant5.2.3NourritureTypes of foodkõma
kõnnɛ
konsaa ò-ánpays koussalKusaal landkonsaaga der.npersonne koussal2Personnenpersonne koussal2Personnekonsaanɛ der.nlangue koussalnlangue koussal
konsaaga der. ofkonsaanpersonne koussal22PersonnePersonkonsaasɩ
konsaanɛ der. ofkonsaanlangue koussal
kõntʋa ṍ-ʋ́-ánsorte d'aubergine pour la sauceeggplant (for sauce)synyãadʋa5.2.3NourritureTypes of foodkõntɔɔsɩ
koŋe ò-èv1manquer; échouermissBõntarsa kãn koŋe fuugo.Un riche ne manquera pas d'habits.synkakɛ2failkoŋrɩ, kɔŋrakoŋre der.néchec; manquenéchec; manque
koŋre der. ofkoŋenéchec; manque
koobre ó-éntisserin gendarmeVillage Weaver1.6.1.2OiseauxBirdskɔɔba
koobre
koobyɛrga ó-ɛ̀-àntisserin masquéMasked Weaver1.6.1.2OiseauxBirdskoobyɛrsɩ
koobyɛrga
kooge ò-èvnouer autour des hanchestie around hipPɔka la kooge la fuugo.La femme a mis un pagne.koorɩ, kɔɔra
kõogɛ õ̀-ɛ̀venlever par couchestake away by coatsA kõorɩ la sagbɔ.Elle enlève le tô (de la marmite).kõorɩ, kõora
kooko1 ò-ònbouillie sucréebaby cereal5.2.3NourritureTypes of food
kooko2 ó-ónhémorroïdehaemorrhoids2.5.2MaladieDisease
koose ò-èvvendresellAtãŋa koose la bʋa.Atanga a vendu une chèvre.koosrɩ, kɔɔsrabõn-kɔɔsla der.nchose à vendre; marchandisenchose à vendre; marchandisekoosgo der.nventenvente