tã'aŋatẽŋasõwenne ã́-á-ẽ́...nmille-pattesmillipedes1.6.1.9Petits animauxSmall animals
tã'aŋatẽŋasõwenne

Leave a Reply

Your email address will not be published.