Search results for "sa lede"

sa lede [sá lédè] (sa, lede) lct de quoi manger
Comments (0)

 

lenyimo [lènyímò] inf refuser ǃGo ebula ne betir wa, nye abe ne nkul lenyimo go sa lede.
Comments (0)