Browse English - Nooni


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

b


baby birdwaa finyiin
babysitterndɛ wan 1id
bachelorkpwɛɛ2n
back, cometu jim 1vkase to 1v
back, movetu jim 1v
back, turntu jim 1v
back of handjim ɛbon
back of neckŋka kendoŋn
backward, movejimjimadv
bad, bebefe 1v
bad, becomekfune1 1v
bad, feelwuumɛn 1v
bad, tasteshaweshaweideo
bad effectnfiaw 1n
bad lucknfiaw 1n
bag, countryɛkɛlɛ 1n
bag, raffiakemɛɛnkentase1n
bag, shoulderken'wawn