fáká, fákà, fákáfɑ́kɑ́, fɑ́kɑ̀, fɑ́kɑ́v. intr.se paralyserbe paralysedse paralyserU-ŋal pée fákà míǹ ní.C'est ainsi que so bras se paralyse.voirVoirSeefáká 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *